GLÄDJE!!!!

Vi har nu fått positivt besked från kommunen; de fixar brandtrappansmiley åt oss så vi kan evakuera hundarna vid en eventuell uppkommen brand.

På lördag kommer vi åtgärda de övriga synpunkterna som Länsstyrelsen hade på lokalen vid besiktningen. Sedan ska lokalen ombesiktas.

Vi kommer att ha öppet-hus i samband med julmarknaden på Skälby den 7:e decembermellan kl. 11-14. De blivande kunder som inte har möjlighet att komma då hör av sig på tel. 0738-245211 så bokar vi in en annan tid.

Då hoppas vi även kunna ge ett besked om när vi får ta lokalen i bruk, brandtrappan måste vara på plats innan.

Ja, ni som följt vår väg i detta ärende, vet att vi lagt ner mycket arbete på att kunna fullfölja vår intention. Höga berg att kliva över för att sedan ramla handlöst ner i den mörkaste och djupaste dal. Men, vi är envisa, vi tror på det vi satsar på och vi gör det främst för hundarnas skull smiley.

Välkomna att se våra lokaler och träffa ”dagisfröknarna” Anneli & Marie (Marie arbetstränar, men kommer att vara delaktig i denna dag).

Sågade vid fotknölarna!!!!

Vi, Kalmar hunddagis, har i dag haft besök av Länsstyrelsen som inte godkände lokalen på Skälby i dess nuvarande skick i fråga om evakueringsmöjlighet vid eventuell uppkommen brand.

Detta betyder att det kommer att bli ytterligare försening i vår tänkta uppstart av verksamheten. I ärlighetens namn vet vi i dagsläget inte om verksamheten kommer att förläggas på Skälby. En brandtrappa skulle kosta oss minst 100.000:-, den ekonomin har vi inte.

Vi får helt enkelt börja om i proceduren, när vi orkar, att söka efter ny lokal. Detta är inte helt lätt då många fastighetsägare inte vill ta emot ett hunddagis som hyresgäst.

Länsstyrelsen har via Jordbruksverket strikta regler att följa beträffande hunddagis. Påtalanden i övrigt som vi skulle behöva åtgärda är småsaker i våra ögon:

petskydd till eluttag (om hunden sätter klor i kontakten)

sy upp långa gardiner (så inte hunden fastnar i denna)

duschmöjlighet för hunden (om den bajsar ner sig)

element och fönsterskydd (så hunden inte bränner sig på elementet eller skadar sig om den försöker hoppa upp i fönstret, 1.20 m från golvet)

siktbarriär i form av tex skärm/vikvägg (så hunden kan ligga i fred/avskildhet, utan insyn av sina hundkompisar, på sin bädd eller i soffan)

temperaturmätare i alla rum (så en behaglig miljö erhålls)

Vi har även blivit upplysta om av Länsstyrelsen, att många hundägare rastar sina hundar på Skälbyområdet och att alla inte respekterar koppeltvång samt att alla inte respekterar ”inte-hälsa-på-alla-andra-hundar” regeln! Dessutom ”har vi inget för” att vi bett om hjälp från högre kommunmän! Detta var i syfte att få starta verksamheten, såväl med hunddagis som med rehabiliteringsplatser till personer via arbetsförmedlingen.

Vi, Anneli & Marie, två kvinnor i femtioårsåldern, med ”skinn-på-näsan”, anser oss kunna hantera dessa situationer, utan att brista i ödmjukhet och respekt för andra människor och hundar.

Som ni förstår är vi just nu frustrerade, ledsna och besvikna. Vi ber om ursäkt till alla våra väntande hundar som står i kö för en dagisplats, för detta trista besked. Vi respekterar dock Länsstyrelsens beslut beträffande brandsäkerheten.

Vänligen / Anneli & Marie