Sågade vid fotknölarna!!!!

Vi, Kalmar hunddagis, har i dag haft besök av Länsstyrelsen som inte godkände lokalen på Skälby i dess nuvarande skick i fråga om evakueringsmöjlighet vid eventuell uppkommen brand.

Detta betyder att det kommer att bli ytterligare försening i vår tänkta uppstart av verksamheten. I ärlighetens namn vet vi i dagsläget inte om verksamheten kommer att förläggas på Skälby. En brandtrappa skulle kosta oss minst 100.000:-, den ekonomin har vi inte.

Vi får helt enkelt börja om i proceduren, när vi orkar, att söka efter ny lokal. Detta är inte helt lätt då många fastighetsägare inte vill ta emot ett hunddagis som hyresgäst.

Länsstyrelsen har via Jordbruksverket strikta regler att följa beträffande hunddagis. Påtalanden i övrigt som vi skulle behöva åtgärda är småsaker i våra ögon:

petskydd till eluttag (om hunden sätter klor i kontakten)

sy upp långa gardiner (så inte hunden fastnar i denna)

duschmöjlighet för hunden (om den bajsar ner sig)

element och fönsterskydd (så hunden inte bränner sig på elementet eller skadar sig om den försöker hoppa upp i fönstret, 1.20 m från golvet)

siktbarriär i form av tex skärm/vikvägg (så hunden kan ligga i fred/avskildhet, utan insyn av sina hundkompisar, på sin bädd eller i soffan)

temperaturmätare i alla rum (så en behaglig miljö erhålls)

Vi har även blivit upplysta om av Länsstyrelsen, att många hundägare rastar sina hundar på Skälbyområdet och att alla inte respekterar koppeltvång samt att alla inte respekterar ”inte-hälsa-på-alla-andra-hundar” regeln! Dessutom ”har vi inget för” att vi bett om hjälp från högre kommunmän! Detta var i syfte att få starta verksamheten, såväl med hunddagis som med rehabiliteringsplatser till personer via arbetsförmedlingen.

Vi, Anneli & Marie, två kvinnor i femtioårsåldern, med ”skinn-på-näsan”, anser oss kunna hantera dessa situationer, utan att brista i ödmjukhet och respekt för andra människor och hundar.

Som ni förstår är vi just nu frustrerade, ledsna och besvikna. Vi ber om ursäkt till alla våra väntande hundar som står i kö för en dagisplats, för detta trista besked. Vi respekterar dock Länsstyrelsens beslut beträffande brandsäkerheten.

Vänligen / Anneli & Marie

Välkommen till Kalmar Hunddagis!

Kalmar hunddagis kommer att verka för att hunden skall vara i hemmiljö när husse och matte jobbar. Sköna bäddar, skinnsoffor och mänsklig kontakt / närvaro hela dagistiden. Inga boxar finns med i planeringen, hundarna sätts ihop i passande grupper och dessa har sen var sitt rum att vistas i med härligt sköna viloplatser och med människor närvarande hela tiden.

Vi tar två naturpromenader per dag för rastning, oftare om så behövs.

Vi har en rastgård där hundarna kan få leka fritt med sina kompisar. Detta naturligtvis med närvaro av en dagisfröken.

Vi erbjuder rehabiliteringsplatser till sjukskrivna personer som kan hitta en väg tillbaka till arbetslivet efter genomgången sjukskrivning eller arbetslöshet med vår hjälp. Vi är alltså ett arbetsintegrerat socialt företag, ASF.  Dessa personer erbjuds samvaro med hund, naturpromenader och andra aktiviteter som passar för just den aktuella personen. Varje medarbetare arbetar utifrån sin 100 %-iga förmåga. Alla är vi olika och alla måste få sin möjlighet till sysselsättning. Vårt krav är att dessa personer tycker om, ja, älskar hundar, såsom vi gör.

Som ASF finns vi registrerade på Sofisam.se.

Välkommen att ansöka om plats för din hund i hjärtat av Kalmar, Skälby, platsen för djur, natur och människor.

0738-24 52 11
kalmarhunddagis@gmail.com

Anneli & Marie ansvarar för verksamheten och vi har from januari -16 tre anställda medarbetare, Ewa, Eva och Karin. Alla har hunddagisföreståndarutbildning.

Vi har kollektivavtal och F-skattsedel.

Anneli har sedan 2012 drivit Annelis hundfritids i sitt hem på Drag. Då omsorgsbehovet av hund ökat, är detta en utveckling av föreningen att erbjuda daglig omsorg av hundar.

Våra öppettider kommer att vara kl. 06.30 till  kl. 17.00. Hämtningstiden kan diskuteras inom rimlig tid, om behov föreligger. Detta för att tillmötesgå hundägarens olika arbetstider.

Pris

5 dagar / vecka 3000:- / mån.

4 dagar / vecka 2700:- / mån.

3 dagar / vecka 2400:- / mån.

2 dagar / vecka 2100:- / mån.

Enstaka-dagar kan erbjudas i mån av tid och plats, då till en summa om 350:-/dag.

 

Vi är återförsäljare av Nordic hundfoder, beställning och leverans hos oss på Skälby

Anneli & Marie