Övriga Tjänster

Hunddagisföresståndarutbildning
Vi säljer hunddagisföresståndarutbildning. Denna läses individuellt och på distans i egen takt. Praktik erbjuds på Kalmar hunddagis men man kan själv ordna annan praktik om man vill.

Vid intresse och mer upplysningar: kalmarhunddagis@gmail.com.