StudiebesökStudiebesök

Categories:

I dag har jag haft studiebesök av Blå Stjärnan. Jag var inbjuden till deras årsmöte för att berätta om vår nystartade verksamhet. Efter fika på 4H caféet på Skälby gick vi till Kalmar hunddagis lokal. Där samlades vi i vårt konferensrum där jag berättade om min resa mot målet; Kalmar hunddagis. Efter detta visades lokalen. Jag kan nog påstå att alla var imponerade av såväl lokal som verksamhet.

Tack för att jag blev inbjuden / Anneli