Sågade vid fotknölarna!!!!Sågade vid fotknölarna!!!!

Categories:

Vi, Kalmar hunddagis, har i dag haft besök av Länsstyrelsen som inte godkände lokalen på Skälby i dess nuvarande skick i fråga om evakueringsmöjlighet vid eventuell uppkommen brand.

Detta betyder att det kommer att bli ytterligare försening i vår tänkta uppstart av verksamheten. I ärlighetens namn vet vi i dagsläget inte om verksamheten kommer att förläggas på Skälby. En brandtrappa skulle kosta oss minst 100.000:-, den ekonomin har vi inte.

Vi får helt enkelt börja om i proceduren, när vi orkar, att söka efter ny lokal. Detta är inte helt lätt då många fastighetsägare inte vill ta emot ett hunddagis som hyresgäst.

Länsstyrelsen har via Jordbruksverket strikta regler att följa beträffande hunddagis. Påtalanden i övrigt som vi skulle behöva åtgärda är småsaker i våra ögon:

petskydd till eluttag (om hunden sätter klor i kontakten)

sy upp långa gardiner (så inte hunden fastnar i denna)

duschmöjlighet för hunden (om den bajsar ner sig)

element och fönsterskydd (så hunden inte bränner sig på elementet eller skadar sig om den försöker hoppa upp i fönstret, 1.20 m från golvet)

siktbarriär i form av tex skärm/vikvägg (så hunden kan ligga i fred/avskildhet, utan insyn av sina hundkompisar, på sin bädd eller i soffan)

temperaturmätare i alla rum (så en behaglig miljö erhålls)

Vi har även blivit upplysta om av Länsstyrelsen, att många hundägare rastar sina hundar på Skälbyområdet och att alla inte respekterar koppeltvång samt att alla inte respekterar ”inte-hälsa-på-alla-andra-hundar” regeln! Dessutom ”har vi inget för” att vi bett om hjälp från högre kommunmän! Detta var i syfte att få starta verksamheten, såväl med hunddagis som med rehabiliteringsplatser till personer via arbetsförmedlingen.

Vi, Anneli & Marie, två kvinnor i femtioårsåldern, med ”skinn-på-näsan”, anser oss kunna hantera dessa situationer, utan att brista i ödmjukhet och respekt för andra människor och hundar.

Som ni förstår är vi just nu frustrerade, ledsna och besvikna. Vi ber om ursäkt till alla våra väntande hundar som står i kö för en dagisplats, för detta trista besked. Vi respekterar dock Länsstyrelsens beslut beträffande brandsäkerheten.

Vänligen / Anneli & Marie